Home Binnenvaart Helpt info

Doneren

ABNAmro: 50.53.23.974
ING: 66.97.23.150
Rabo: 13.20.62.747

t.n.v. Stichting
Binnenvaarthelpt!
te Rotterdam

Zoek!

RSS-feeds

XML: RSS Feed 
XML: Atom Feed 

« Turbogift als alterna… | Home | Schenken rond de jaar… »

Wie goed doet, de fiscus ontmoet…

27 11 07 - 15:00

Door mr Ynke Ooijkaas, VANDIJKadvocaten 

VOF Haaze-Wind heeft een uitstekend jaar achter de rug. Als de heer Haaze tijdens een gesprek van zijn boekhouder de resultaten doorneemt is hij aangenaam verrast, er blijft meer over dan gedacht.

De familie Haaze is maatschappelijk erg betrokken. De heer en mevrouw Haaze willen een deel van hun inkomsten schenken aan een goed doel. De heer Haaze heeft via via contact gekregen met ‘Stichting HDW (help de wezen)’ die zich tot doel heeft gesteld om steun te bieden aan kindertehuizen in binnen- en buitenland. De heer Haaze wil in één keer € 20.000 schenken aan deze stichting. Dat is financieel aantrekkelijk voor de stichting en fiscaal aantrekkelijk voor de VOF. Mevrouw Haaze trekt zich het lot van gorilla Bokito erg aan en wil € 10.000 schenken aan de ‘Stichting Bokito vrij!’. Omdat de heer en mevrouw Haaze het niet eens kunnen worden over de bestemming van hun gift, volgen er de nodige echtelijke ruzies over het goede doel dat dit jaar bedeeld zal worden.

De boekhouder informeert de familie Haaze over de verschillende fiscaal aantrekkelijke schenkingsmogelijkheden; het kan soms beter zijn om een gift te spreiden.

Verzamelinkomen
Als de familie Haaze hun gift in 2007 in één keer doet, moeten zij minimaal 1% van hun verzamelinkomen voor toepassing van de persoonsgebonden aftrek weg geven om voor de fiscale aftrek in aanmerking te komen. De familie heeft dan een maximale aftrek van 10%  van het verzamelinkomen. Voor de berekening van de drempel en de maximale aftrek moeten de heer en mevrouw Haaze uitgaan van hun gezamenlijk verzamelinkomen.

Als de familie Haaze hun gift over een periode van minimaal vijf jaar spreidt en de schenking laat vastleggen in een notariële akte, hebben zij meer voordeel. De schenkingen die zij doen zijn niet meer voor slechts 10% maar volledig aftrekbaar. De kosten van de notariële akte mogen zij bij het bedrag van de schenking optellen en eveneens fiscaal aftrekken. Veel goede doelen nemen trouwens bij een periodieke gift vaak de kosten van de verplichte notariële akte voor hun rekening. Als de familie Haaze naast een periodieke gift een stichting ook  één keer iets extra’s wil geven, blijven de periodieke giften volledig aftrekbaar. Voor de eenmalige gift geldt dan de maximaal 10% regel.

Het is mogelijk om een gift te spreiden. De heer Haaze kan € 10.000 geven aan de “stichting HDW” terwijl mevrouw Haaze € 10.000 stort op de rekening van de ‘Stichting Bokito vrij!”.

Voor de fiscale gevolgen van een schenking maakt het niet uit hoeveel goede doelen u iets geeft; de fiscus telt alle schenkingen bij elkaar op.

Algemeen Nut
Nadat de schenking rond is gekomen leest de heer Haaze op een gegeven moment in zijn lijfblad een artikel over de schenking van geld aan goede doelen. Daar blijkt toch meer achter te zitten dan hij dacht…

Het is altijd mogelijk om geld te geven aan een doel dat u een goed doel vindt.

Het is echter niet altijd mogelijk om fiscaal voordeel te genieten van deze schenking. Een schenking is alleen aftrekbaar als u geld schenkt aan een stichting of vereniging die bekend staat als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)’. Als u geld schenkt aan een stichting of vereniging die geen ANBI is, is uw gift fiscaal niet aftrekbaar. De stichting of vereniging die uw geld ontvangt moet aangifte doen van deze schenking. De gift aan een niet erkend goed doel is bij de gever niet aftrekbaar. Op de schenking is het 3e tarief van toepassing wat inhoudt dat er maximaal 68% belasting over kan worden geheven.

Om zeker te zijn dat uw gift fiscaal aftrekbaar is, is het nuttig om voordat u de gift doet, bij het goede doel te vragen of zij beschikt over een beschikking waarbij zij door de overheid als ANBI is erkend.

Kernpunt voor de fiscale aftrekbaarheid van een gift is of de gift voor minimaal 50% ten behoeve van het algemeen nut komt. Indien het geld van de gift wordt aangewend voor één specifiek doel (zoals het geval is bij de Stichting Bokito vrij!) is er geen sprake van een algemeen nut en is de gift niet fiscaal aftrekbaar. Stichtingen of verenigingen die geld inzamelen ten behoeve van bijvoorbeeld de medische behandeling van één bepaalde persoon zijn geen stichtingen of verenigingen die het algemeen maatschappelijk nut dienen. Giften aan een dergelijke stichting of vereniging zijn dan ook niet aftrekbaar.

Om voor de toekomst problemen met schenken aan goede doelen die geen ANBI zijn te voorkomen, heeft de Belastingdienst een lijst opgesteld met alle goede doelen die als ANBI zijn erkend. Deze lijst zal vanaf 2008 op internet beschikbaar zijn. Indien men geld schenkt aan een stichting of vereniging die op deze lijst staat kan men met een gerust hart een fiscaal aftrekbare schenking doen. Mocht nu achteraf onverhoopt blijken dat de ANBI-beschikking ten onrechte is afgegeven, dan zal de fiscus de stichting of vereniging een aanslag opleggen. Het geld dat de gever geschonken heeft wordt niet alsnog belast, uitgaande van een schenking te goeder trouw. Als er te kwader trouw geld is geschonken en fiscaal is afgetrokken voor een stichting waarvan men wist dat deze niet aan de vereisten voldeed, kan ook de gulle gift van de gever alsnog belast worden met maximaal 68%.

(Eerder gepubliceerd in Weekblad Schuttevaer)


Reageren

  
Persoonlijke info onthouden?

/ Textile
  (Register your username / Log in)

Kattebel:
Verberg email:

Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of email-adres in te typen.
Right to Play
25 originele cadeautips
Alzheimer Nederland
kngf geleidehonden
Nooit meer bang